Netzadapter
230V AC / 1,5V DC
Netzadapter 230V AC / 1,5V DC
Bestellnummer: 120-458